top of page

Transaktionsrådgivning

Behöver ni som fastighetsägare hjälp att hitta potentiella köpare till fastigheter eller obebyggd mark?


Vi förmedlar kommersiella fastigheter som exempelvis lager, kontor, handel, industri och byggrätter förpackade som aktiebolag. Våra uppdragsgivare är allt ifrån mindre lokala fastighetsägare till större fastighetsbolag.


Vi har ett brett kontaktnät inom fastighetsmarknaden och ett aktivt arbetssätt för att hitta potentiella köpare.


Kontakta oss så kan vi diskutera ett eventuellt samarbete.

BoEko-fastighetsutveckling-transaktion-r
Transaktion: Om
bottom of page