top of page

Våra tjänster

Här kan ni läsa mer om våra vanligaste BRF-tjänster.
Ett samtal till oss innebär ett steg mot en förbättrad ekonomi och en mer hållbar bostadsrättsförening.

Förstudie

Vid en inledande förstudie identifierar vi vilken potential som finns dold hos er och presenterar förslag på åtgärder för er styrelse. Åtgärderna kan innefatta gröna investeringar, sänkta driftskostnader, försäljning av råytor och lokaler, förbättringar i boendemiljön, hållbarhet och trivsel.
Vi erbjuder även mer specifika förstudier om ni önskar få ett mer djupgående beslutsunderlag. Det kan exempelvis handla om vilken typ av uppvärmnings- och ventilationssystem som passar allra bäst i just er fastighet. Vi tar då hjälp av opartisk expertis inom aktuellt område, som inte bara representerar vissa produkter som de av förklarliga skäl vill rekommendera, utan som fokuserar på att hitta den bästa lösningen för fastighetens specifika förutsättningar.

BoEko-förstudie-brf-energioptimering-lo
BoEko-brf-förhandling-upphandling-bolå

Upphandlingsstöd

En bostadsrättsförening står ofta inför stora och små investeringsbeslut. Fasader ska putsas, tak läggas om och stammar ska bytas. Tidskrävande projekt som tar mycket tid från en styrelse som ofta har fullt upp med föreningens dagliga drift och utmaningar. Vi hjälper er med upphandlingsprocessen och säkerställer att offerterna matchar det ni vill ha utfört. Allt för att minimera kostsamma överraskningar under byggets gång. Om ni önskar bistår vi även med rådgivning kring erforderliga entreprenadavtal och kan stödja er om ni vill förankra besluten vid en föreningsstämma. När projektet drar igång erbjuder vi projektledare som säkerställer föreningens intressen. Vi kan även upphandla tjänster som kollektiva bredbands- och elavtal som besparar varje enskild föreningsmedlem tusenlappar varje år.

Gröna investeringar & miljöfrämjande stöd

Enligt Naturvårdsverket står svenska byggnader för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning. Det är varken bra för miljön eller för bostadsrättsföreningens driftskostnader. Exempel på gröna och ofta lönsamma investeringar är bergvärme, solceller, laddstolpar, energisnåla tvättstugor och smarta tekniska lösningar som IMD. Vi hjälper er att upphandla och utvärdera vilka investeringar som passar just er förening.
Det finns dessutom flera typer av stöd för fastighetsägare att söka i samband med energibesparande investeringar. Vi kan hjälpa er att bedöma vilka stöd som är aktuella att söka i just ert fall samt upprätta och skicka in alla nödvändiga ansökningshandlingar med fullmakt från er.

BoEko-brf-solceller-solpaneler-bergvärm
BoEko-brf-konsult-projektering-råyta-lo

Projekteringsstöd råytor

Vi har arbetat med konvertering av lokaler och råytor sedan 2013 och har god kunskap kring vilka typer av ytor som kan förädlas till bostäder. När vi identifierat ytornas förutsättningar tar vi fram det bästa upplägget för varje enskilt fall. Råytor som bedöms kunna bli bostäder presenteras för styrelsen tillsammans med en beräkning kring vad de kan tänkas inbringa vid en försäljning. Vi hjälper er att paketera en attraktiv produkt till marknaden genom att ordna bygglov, relevanta handlingar och nödvändiga myndighetskontakter innan ytorna säljs. 
Många föreningar vill även ha en projektledare som företräder föreningens intressen när byggprojektet startas. Vi kan samordna byggmöten med entreprenören som bygger ytan och säkerställa att rambeskrivningen efterföljs. Vi är certifierade Bas U/Bas P.

Konsultation bygglov & konvertering

Står ni inför ett projekt som behöver bygglov? Det kan handla om allt ifrån omvandling av lokal eller råyta till bostad, men det kan även gälla utbyggnation, fasadändring, balkonger, terrass eller liknande. Vi kan hjälpa er med arkitektritningar, bygglovsansökan samt överklagan om ni sen tidigare har fått avslagna bygglov.

BoEko-brf-konsult-arkitekt-ritningar-ans
BoEko-brf-smarta-tjänster-sensorpaket-r

Smarta tjänster & boendemiljö

Med tjänster som gemensam el, temperaturstyrning och individuell mätning och debitering av vatten och värme kan ni säkerställa effektivt och rättvist nyttjande av föreningens resurser. Många föreningar skapar även extra trygghet genom att installera sensorpaket som kan varna lägenhetsinnehavare eller larmtjänst om exempelvis vattenläckage, rök eller inbrottsförsök upptäcks. I många bostadsrättsföreningar finns det även möjlighet att med förhållandevis små medel förbättra medlemmarnas trygghet och boendemiljö. Det kan exempelvis handla om att modernisera tvättstugor, trapphus och korridorer eller skapa trivsamma miljöer på den gemensamma innergården. Vi hjälper er att utvärdera vad som är mest intressant för er och kan bistå med upphandlingen.

BRF-tjänster: Tjänster
bottom of page