top of page
  • Patrik Salmén

Årets första uppdrag är i hamn!


Vi har fått förtroendet att hjälpa en bostadsrättsförening i Tyresö som vill omvandla ett outnyttjat cykelrum tillsammans med intilliggande ytor om totalt 125 kvm till tre moderna lägenheter.


I vårt uppdrag ingår att rita upp optimerade planlösningar, söka bygglov, bistå vid försäljningen samt skriva en kvalitetsspecifikation så att köparen som sedan genomför ombyggnationen vet vilka krav

föreningen ställer på de tillkommande bostäderna.


Försäljningen av denna yta kommer generera ett ekonomiskt tillskott till föreningen både kortsiktigt och långsiktigt samtidigt som deras fastighet nyttjas mer effektivt.


Arbetet är redan igång och inom ett par månader lovar vi att bjuda på en uppdatering inför försäljningen av ytan.

 

Sitter även din brf på outnyttjade ytor som istället skulle kunna säljas och konverteras till nya bostäder? Hör av er till oss så kan vi hjälpa er att bedöma förutsättningarna och det potentiella värdet samt vägleda er genom projektet.

6 visningar0 kommentarer
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page