top of page

Fördelar med våra tjänster

Lönsamma projekt förverkligas

I många bostadsrättsföreningar påverkas arbetet och ambitionsnivån av brist på tid och kunskap bland styrelsens medlemmar. Det är fullt förståeligt med tanke på att styrelseuppdraget är så gott som ideellt och ska rymmas i en redan hektisk vardag fylld av jobb, familj och andra åtaganden. Istället för att lönsamma och betydelsefulla projekt stannar på idéstadiet eller läggs på is när någon drivande styrelsemedlem lämnar föreningen, så kan ni med vår rådgivning och ledning se till att de förverkligas. Det leder till att föreningens ekonomi, effektivitet och trivsel förbättras till medlemmarnas förtjusning.

Förbättrad ekonomi och minskat ekologiskt fotavtryck

Idag finns många smarta sätt att spara på utgifter samtidigt som ni sparar på miljön. Solceller, bergvärme, tilläggsisolering, laddstolpar, kollektiv el etc. I den bästa av världar hittar vi finansieringen genom att söka miljöfrämjande bidrag eller sälja av lokaler som inte används. Att omvandla outnyttjade ytor i er fastighet till bostäder är dessutom välkommet ur miljösynpunkt, istället för att samhället behöver ta ny mark och material i anspråk när fler bostäder behöver byggas.

Värdeökning

Genom att identifiera er fastighets behov och optimera den ur ett ekonomiskt samt energi- och miljömässigt perspektiv skapar vi mervärden för era medlemmar. I de fall där outnyttjade ytor kan omvandlas till ytterligare bostäder kan ofta avgiften sänkas då ni ökar intäkterna genom fler månadsavgifter. Kombineras detta med tex solceller, bergvärme, energieffektiva tvättstugor, rörelsestyrda LED-lampor eller liknande finns goda förutsättningar för lägre driftkostnader och förbättrat betyg i energideklarationen. Sammantaget leder detta till värdeökning på varje enskild bostadsrätt.

Fler medlemmar

En bostadsrättsförening bygger på att man hjälps åt, allt från att kratta löv till styrelsearbete. Om vi kan hjälpa er att omvandla outnyttjade lokalytor till nya lägenheter kan fler medlemmar adderas. För små föreningar kan detta även vara avgörande för att nya köpare ska få lånelöfte av sina banker.

Låter detta som något er förening skulle ha glädje av?

Fördelar: Lista
bottom of page