top of page

Filosofi och affärsidé

Under hela 2010-talet har vi arbetat med olika tjänster och projekt gentemot bostadsrättsföreningar och dess medlemmar. Vi upplever att föreningarna saknar en proaktiv samarbetspartner som kan identifiera besparingspotentialer och förverkliga olika typer av projekt som styrelsemedlemmarna själva inte hinner eller besitter kunskap för att genomföra. Där föddes idén till BoEko.

Vi har lång erfarenhet av att omvandla och förädla ytor som exempelvis lokaler, gårdshus, råvindar, tvättstugor, cykelrum och pannrum till nya bostäder. Genom försäljning av ytor som dessa kan bostadsrättsföreningar frigöra dolt kapital som vi sedan kan hjälpa till att investera på bästa möjliga sätt utifrån varje förenings unika förutsättningar.

Vårt arbete följer alltid en grön tråd. Enligt Naturvårdsverket står svenska byggnader för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning. Det vill vi ändra på. Tillsammans med er ser vi till att föreningen minskar sin energiförbrukning och sitt ekologiska fotavtryck så mycket som möjligt samtidigt som vi maximerar den ekonomiska besparingen.

BoEko-brf-råvind-vindsvåning-konverter
Filosofi och affärsidé: Om
bottom of page